Uważam, że w naszym położeniu pamięć i świadectwo osób, które własnymi oczami śledziły bieg dziejów, są absolutnie konieczne do utrzymania i zachowania tożsamości narodu naszego. Niech nigdy nie nastanie dzień, w którym przyszłe pokolenie miałoby się odwrócić od przeszłości swojej, jako od tego, co jest mu obce, obojętne- dlatego, że nieznane!”

Ewa Felińska

Z portretu spogląda stateczna niewiasta, matrona, rzec można. Oto Ewa Felińska, wzór cnót gospodarskich, ceniona przez poddanych pani na włościach, kobieta wyzwolona, potrafiąca wspomóc domowy budżet własnym powieściopisarstwem, matka sześciorga dzieci, które wychowała w duchu patriotyzmu i pobożności tak, że jeden z synów, Zygmunt Szczęsny, został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego.

Ale Ewa Felińska to również:

• prekursorka polskiej literatury syberyjskiej,
• prekursorka polskiego pamiętnikarstwa kobiecego,
pierwsza Polka zesłana na Sybir.

Życie i wspomnienia Ewy Felińskiej mogłyby stać się kanwą niezwykle widowiskowego filmu, przy którym zbladłyby westerny i rozmaite produkcje z gatunku „płaszcza i szpady”.
Na razie jednak wczuć się w ducha czasów, obyczajów i przygód Ewy Felinskiej można zgłębiając tę oto stronę…

Marta Gambin-Żbik

Możliwość komentowania jest wyłączona.