Czy to się działo w Soplicowie?

„Pamiętniki z życia” Ewy Felińskiej są prawdziwą perełką, pięknym obrazkiem z historii polskiej obyczajowości, o klimacie podobnym do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza” – opisują te same miejsca i czasy, co nasza narodowa epopeja. To prawdziwy rozdział polskiej historii, widzianej oczami dziecka, dorastającej panienki i wreszcie młodej matki , kopalnia wiadomości o dziewiętnastowiecznych Kresach, ostoi polskości.

Powinny być lekturą obowiązkową.

Ponadto „Pamiętniki z życia Ewy Felińskiej” to prekursorski tekst polskiej kobiecej literatury pamiętnikarskiej.

Tekst „Pamiętników”, podobnie jak tekst „Wspomnień”, napisałam od nowa, dokonując na nim podobnych zabiegów: uwspółcześniłam język „Pamiętników” dla lepszego komfortu czytania. Uporządkowałam i „unowocześniłam” tekst, nie zmieniając przy tym żadnej myśli, ani ogólnego zamysłu Autorki. Zastosowałam dzisiejsze: ortografię, interpunkcję i zasady gramatyczne a także pisownię nazw geograficznych oraz, w miarę możności, nazwisk.

Możliwość komentowania jest wyłączona.